Accessibilitat

Capità Enciam s’ha compromès a fer accessible/accessibles el vostre lloc web, de conformitat amb el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic.

Aquesta declaració d’accessibilitat s’aplica al lloc web https://capitaenciam.cat.

 

Situació de compliment

Aquest lloc web és plenament conforme amb el RD 1112/2018.

 

Preparació per a la següent declaració d’accessibilitat

Aquesta declaració va ser preparada el 19 dabril de 2023.

El mètode emprat per preparar la declaració ha estat una autoavaluació duta a terme per Capità Enciam.

Última revisió de la declaració: 21 de juny de 2023.